Alvorens de sporen op het dak gaan, worden ze gelakt in de koeienloopstal